Hoe reboot ons SA?

Jakes Gerwel-gespreksreeks by die Suidoosterfees
Aangebied deur die Jakes Gerwel Stigting en die ATKV

In samewerking met Jonathan Ball

Met Roy Havemann, Tessa Dooms en Dennis Davis

Staatskaping het Suid-Afrika laat shut down. Maar hoekom kan niemand ons reboot nie? Ons is immers nie die eerste land wat homself in ’n penarie bevind nie. Andere kon uit die puin herrys, terwyl ons in die as bly ploeter. Roy Havemann, hoof van ’n internasionale navorsingsmaatskappy wat gekonsulteer word deur private maatskappye en die Wêreldbank, sê die antwoorde skuil in ses dinge: Eskom, opvoeding, die omgewing, uitvoere, gelykheid en etiek. Kom luister en praat saam.

28 April 10:00 | ATKV-Innovasiespasie | 60 min | Eng | Gratis

Bespreek jou plek hier: https://www.webtickets.co.za/v2/Event.aspx?itemid=1542378021

Wat jy moet weet

  • Toegang tot die gesprek is gratis, maar om jou sitplek te verseker, moet jy deur Webtickets bespreek en jou kaartjie by die ingang wys.
  • Boekverkope vind by die venue plaas en skrywers sal na afloop van die sessie boeke teken.
  • Kom vroeg vir ’n gratis koppie koffie en kom deel in die gesprek – voor, tydens en na die tyd.

Jakes Gerwel Discussions at the Suidoosterfees
Presented by the Jakes Gerwel Foundation and the ATKV

How do we reboot SA?

In collaboration with Jonathan Ball

With Roy Havemann, Tessa Dooms and Dennis Davis

State capture led to South Africa’s shutdown. But why can’t we reboot? After all, we are not the first country to find itself in such a mess. Others raised themselves from the ruins, while we just plod on. Roy Havemann, head of international research companies who serve as consultants for private companies and the World Bank, says the answer lies in six areas: Eskom, education, the environment, exports, equality and ethics. Join in on the conversation.

28 April 10:00 | ATKV Innovation Lounge | 60 min | Eng | Free

Book your ticket here: https://www.webtickets.co.za/v2/Event.aspx?itemid=1542378021

What you need to know

  • Entrance to the discussion is free, but to secure your seat, it is crucial to book your ticket through Webtickets and present it at the door.
  • Books will be on sale at the venue and the authors will sign your copy after the talks.
  • Join us for a cup of coffee – on the house – and be part of the conversations!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *