Afrikaans amptelik 100 – Vier ons of verdeel ons?

Jakes Gerwel-gespreksreeks by die Suidoosterfees
Aangebied deur die Jakes Gerwel Stigting en die ATKV

Jakes Gerwel-herdenkingsgeleentheid

Met Donovan Lawrence, Earl-Ray Basson, Rene Arendse, Giep van Zyl en Martelize Brink

Die 100-jarige viering van Afrikaans as ’n amptelike landstaal word vir 2025 beplan. Terwyl sommige al feesvure wil aansteek, voel ander hulle word nogmaals uitgesluit en generasies se deelname in die totstandkoming van die taal word misken. Afrikaans word immers al veel langer gepraat as die amptelike erkenning daarvan deur wit heersers. Hoe oud is die taal werklik? En maak dit saak? Kan ons ons liefde vir Afrikaans vier sonder om ’n ouderdom daaraan te koppel? Kom neem deel aan dié belangrike viering van die taal wat prof. Jakes Gerwel onbeskaamd liefgehad het.

1 Mei 16:00 | ATKV-Innovasiespasie | 60 min | Afr | Gratis

Bespreek jou plek hier: https://www.webtickets.co.za/v2/Event.aspx?itemid=1542379787

Wat jy moet weet

  • Toegang tot die gesprek is gratis, maar om jou sitplek te verseker, moet jy deur Webtickets bespreek en jou kaartjie by die ingang wys.
  • Boekverkope vind by die venue plaas en skrywers sal na afloop van die sessie boeke teken.
  • Kom vroeg vir ’n gratis koppie koffie en kom deel in die gesprek – voor, tydens en na die tyd.

Jakes Gerwel Discussions at the Suidoosterfees
Presented by the Jakes Gerwel Foundation and the ATKV

Afrikaans amptelik 100 – Vier ons of verdeel ons?

Jakes Gerwel Commemoration

With Donovan Lawrence, Earl-Ray Basson, Rene Arendse, Giep van Zyl and Martelize Brink

A centenary to commemorate the status of Afrikaans as an official language is being planned for 2025. While some can’t wait to stoke the festival fires, others feel excluded yet again, as generations of speakers who helped to shape the language are being sidelined. Afrikaans was spoken long before white rulers gave it an official stamp. How old is the language exactly, and does it matter? Can we celebrate our love for the language without an age tag? Be part of this important discussion about the celebration of Afrikaans – the language Prof. Jakes Gerwel so dearly loved and fought for.

1 May 16:00 | ATKV Innovation Lounge | 60 min | Afr | Free

Book your ticket here: https://www.webtickets.co.za/v2/Event.aspx?itemid=1542379787

What you need to know

  • Entrance to the discussion is free, but to secure your seat, it is crucial to book your ticket through Webtickets and present it at the door.
  • Books will be on sale at the venue and the authors will sign your copy after the talks.
  • Join us for a cup of coffee – on the house – and be part of the conversations!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *