Geweld teen vroue – Waar is die mans?

Jakes Gerwel-gespreksreeks by die Suidoosterfees
Aangebied deur die Jakes Gerwel Stigting en die ATKV

In samewerking met Naledi

Met Jody Hendricks, Marlene Mahokoto, Melene Rossouw en Bernard Lategan

Geweld teen vroue in Suid-Afrika het handuit geruk. In die werkplek, tuis en in sosiale ruimtes – oral word vroue verbaal en fisies aangeval. In die meeste gevalle is dit mans wat geweld in verskeie vorme teen vroue pleeg. Maar selfs met inisiatiewe soos die sestien dae van aktivisme swyg die meeste mans. Hoe breek ons hierdie ketting van stilte en geweld?

28 April 14:30 | ATKV-Innovasiespasie | 60 min | Afr | Gratis

Bespreek jou plek hier: https://www.webtickets.co.za/v2/Event.aspx?itemid=1542378167

Wat jy moet weet

  • Toegang tot die gesprek is gratis, maar om jou sitplek te verseker, moet jy deur Webtickets bespreek en jou kaartjie by die ingang wys.
  • Boekverkope vind by die venue plaas en skrywers sal na afloop van die sessie boeke teken.
  • Kom vroeg vir ’n gratis koppie koffie en kom deel in die gesprek – voor, tydens en na die tyd.

Jakes Gerwel Discussions at the Suidoosterfees
Presented by the Jakes Gerwel Foundation and the ATKV

Geweld teen vroue – Waar is die mans?

In collaboration with Naledi

With Jody Hendricks, Marlene Mahokoto, Melene Rossouw and Bernard Lategan

Violence against women is a pandemic in South African society. At home, in the workplace and in social spaces – women are subject to verbal and physical assault everywhere. In most cases men are the perpetrators of violence against women in all its horrific guises. But even during initiatives such as the sixteen days of activism, the silence of men is deafening. How do we stop the cycle of silent complicity and abuse?

28 April 14:30 | ATKV Innovation Lounge | 60 min | Afr | Free

Book your ticket here: https://www.webtickets.co.za/v2/Event.aspx?itemid=1542378167

What you need to know

  • Entrance to the discussion is free, but to secure your seat, it is crucial to book your ticket through Webtickets and present it at the door.
  • Books will be on sale at the venue and the authors will sign your copy after the talks.
  • Join us for a cup of coffee – on the house – and be part of the conversations!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *