LitNet onderhoud: Elodi Troskie by USAN-kongres 2024

Die USAN-kongres vir jong navorsers het van 24 tot 26 Januarie 2024 plaasgevind. Elodi Troskie praat met Naomi Meyer oor haar navorsing en haar aanbieding by die kongres.

Wie is jy, en waaroor handel jou navorsing?

Hallo Naomi! Baie dankie vir jou belangstelling.

Ek is ’n MA-student in Afrikaans & Nederlands aan die Universiteit van Kaapstad. Ek vryskut as skrywer en is werksaam as die inhoudsredakteur van die onafhanklike Afrikaanse webjoernaal Klyntji.com.

My akademiese navorsing handel oor die verwantskap tussen trauma en plek/ruimte in die Afrikaanse letterkunde. Die primêre navorsingsvraag van my verhandeling is hoe traumatiese ervaringe – beide persoonlik en histories – gesetel is in karakters se verhoudinge met plek en ruimte, met spesifieke verwysing na twee romans en twee digbundels, nl Dominique Botha se Valsrivier en Donkerberg, en Ronelda S Kamfer se Kompoun (2021) en grond/Santekraam (2011).

Wat het jou geïnspireer om navorsing oor jou onderwerp te doen?

Ek was aanvanklik van plan om my gekose literêre tekste vanuit ’n ekokritiese perspektief te bespreek. Ek het navorsing oor bioregionalisme en ingeplaaste skryfpraktyke begin doen, en het my fokus mettertyd na plek- en ruimtestudies vernou. My studieleier, Bibi Burger, se navorsing op hierdie gebied was besonders nuttig. In ons vroeë gesprekke het sy voorgestel dat ek ook oor traumastudies oplees om my te help om my idees oor Botha en Kamfer se werk te verwoord. Op die oomblik poog ek dus om ’n teoretiese raamwerk te formuleer waarvolgens plek/ruimtestudies en kulturele traumastudies (twee navorsingsrigtings wat tot op hede nog selde met mekaar in verband gebring is in die Afrikaanse akademie) tegelykertyd ingespan kan word vir die lees en ontleding van bogenoemde tekste.

Hoekom navorsing in Afrikaans doen?

Hoe dan anders? Afrikaans het die mooiste prosa en poësie, die mees daring skrywers, die mees briljante akademici. Ek raak nooit moeg daarvoor om in Afrikaans te lees en skryf nie. En met soveel ongelooflike nuwe literatuur wat in Afrikaans gepubliseer word, is daar onuitputbare moontlikhede vir navorsing.

In my ervaring is die Afrikaanse akademiese gemeenskap besonder gasvry en aanmoedigend, veral teenoor jong navorsers. Boonop is daar ’n aansteeklike energie en entoesiasme vir die akademie in hierdie netwerk. Om dus jou vraag te beantwoord: Omdat dit so lekker is!

Lees verder hier: \

+ posts

Elodi Troskie is ’n 24-jarige skrywer en die inhoudsredakteur van die onafhanklike Afrikaanse webjoernaal Klyntji.com. Sy het grootgeword aan die Weskus, in die Sederberge en ook in die Witzenbergstreek. Sy woon op die oomblik in Kaapstad. Sy is besig met haar honneursgraad in Engels en fokus op ekokritiek. Haar werk as inhoudsredakteur sluit kopieskryf, redigeer- en vertaalwerk in. In beide haar akademiese en redaksionele doelstelling is daar ’n verwerping van ’n dualisme tussen natuur en kultuur. Van haar gedigte het in Nuwe Stemme 6 verskyn.

+ posts

Naomi Meyer, deesdae senior inhoudsbestuurder van LitNet, is ’n niepraktiserende prokureur. Ná haar regstudies en klerkskap in Bloemfontein voltooi sy haar meestersgraad cum laude aan die Universiteit van Kaapstad in die Departement Afrikaans en Neerlandistiek. Sy was in 2000 en 2001 voltyds betrokke by LitNet. Tussen 2002 en 2011 het sy in Ierland gewoon, waar sy by ’n regsuitgewer betrokke was, regsassistentswerk vir ’n prokureur gedoen het en viool by ’n musiekskool gegee het. Haar jeugroman Ruik jy die filmster het in September 2006 by Tafelberg verskyn en haar roman Web in 2017 by Queillerie.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *